Dlaczego istnieje podział obszarów morskich

Morza i oceany obejmują znacznie większą część Ziemi niż obszary lądowe. Tak samo jak na lądzie istnieją granice między Państwami, istnieją również podzielone obszary morskie. Po co jest taki podział i jak on wygląda?

Artykuł powstał dzięki blogowi Fairwinds.pl

Dlaczego obszary morskie są podzielone

Głównym powodem podziału obszarów morskich jest prawo, którego wyróżnione są dwa rodzaje.

Prawo morza jest częścią międzynarodowego prawa która pozwala na regulowanie obszarów morskich znajdujących się pod jurysdykcją Państw lub wyłączonych spod jurysdykcji. W efekcie firmy przewozowe takie jak A1 Offshore działające na skalę międzynarodową podlegają pod obowiązujące danej sferze prawo w zależności na jakich wodach obecnie się znajdują. Dzięki temu w momencie problemów lub ewentualnych przestępstw, jasno można stwierdzić na jakich warunkach prawnych dana sytuacja miałaby się rozegrać.

Prawo morskie jest zaliczane do prawa wewnętrznego i dotyczy między innymi spraw związanych z administracją wód które są pod jego jurysdykcją, połowów, portów morskich, rejestracją statków.

Podział obszarów morskich

Zgodnie z Prawem Morza obszary morskie są podzielone w następujący sposób:

  • Morskie wody wewnętrzne
  • Wody archipelagowe
  • Morze terytorialne
  • Wyłączna strefa ekonomiczna
  • Morze otwarte
  • Szelf kontynentalny
  • Dno mórz i oceanów

Podział obszarów morskich pod względem prawnym:

  • Obejmujące terytorium Państwa
  • Nieobejmujące terytorium Państwa, podlegające jego ograniczonej jurysdykcji
  • Nieobejmujące terytorium Państwa i nie podlegające jego jurysdykcji

Comments are closed.